About

Visie
In de huidige muziekwereld speelt internet een grote rol. Het is voor de gebruiker makkelijker dan ooit om een heel brede muzieksmaak en –kennis te ontwikkelen, doordat een enorm scala aan muziek van talloze artiesten binnen handbereik is. Dit biedt veel mogelijkheden voor de artiesten en maakt de kans op het bereiken van een groot publiek erg groot. Een groot publiek maakt de kans op inkomsten weer groter.
Naar de mening en ervaring van Music In Control zijn mensen bereid om voor muziek te betalen, zodra dit minstens net zo eenvoudig is als het downloaden via al dan niet illegale kanalen. Music In Control stelt dan ook dat het beter is om te kijken hoe je de kansen van internet kunt benutten, dan alsmaar tegen een deur te blijven duwen die je toch niet dicht krijgt.

Missie
Music In Control wil bijdragen aan het benutten van de mogelijkheden die internet biedt voor de muziekindustrie en meehelpen aan het ontwikkelen van een brede muzieksmaak en -kennis binnen de doelgroep.

Strategie
Door het plaatsen van berichtgeving over evenementen en artiesten, gecombineerd met het aanbieden van livesets, dragen we bij aan het ontwikkelen van een brede muzieksmaak en –kennis.
Een erecode die we hanteren bij het aanbieden van livesets is dat we geen sets met promo’s (tracks die nog niet officieel uitgebracht zijn) plaatsen. Daarnaast verwijderen we sets bij redelijk bezwaar zo snel mogelijk.

Music In Control verkoopt geen muziek, maar promoot de instanties die dit op een voor de klant eenvoudige manier doen.

Geschiedenis
Music In Control is opgericht op 7 augustus 2004, met als doelgroep jongeren die van dance events houden en graag op de hoogte zijn van het laatste nieuws in de harderstyles- en dancescene. Al snel werd de site uitgebreid met het aanbieden van livesets en radioshows, naast de persberichten. Dit heeft er toe geleid dat Music In Control is uitgegroeid tot één van de best bezochte websites binnen de doelgroep.

In 2007 is Music In Control begonnen met het promoten van DJ talent. Music In Control Bookings werd opgericht: een eigen Bookings Agency voor talenten met een voor klanten aantrekkelijke mogelijkheid om na een gratis eerste booking samen verder te kijken naar een tweede (betaalde) bookings. Mede hierdoor bleef het aantal DJ’s en organisaties dat Music In Control weet te vinden voor promotie toenemen en zodoende blijft Music In Control groeien.
Met deze groei nam ook de vraag naar mogelijkheden toe. Sinds de oprichting was van de relatief eenvoudige eerste versie van de website alleen de lay-out enigszins met de tijd meegegaan. De groei in bezoekersaantallen ging gepaard met een groeiende vraag naar meer mogelijkheden. Na lang wikken en wegen werd besloten om een compleet nieuwe site te ontwerpen, zowel technisch als uiterlijk van de grond af. Begin 2008 zag versie 5 van MusicInControl.nl het levenslicht. Een jaar later is de site technisch geoptimaliseerd en visueel diverse malen verbeterd.

In de zomer van 2008 werd Music In Control benaderd door Club Judge voor een partnerschap. Club Judge timmert hard aan de weg om de grootste dance site van Nederland te worden. Na het sluiten van partnerschap besloten beiden partijen een half jaar later om samen verder te gaan met één complete website waar alles te vinden is: van de aankondiging van een event, tot interviews, foto’s, video’s, livestreaming audio & video (zowel tijdens het event als later on-demand) en het aanbieden van livesets. De nieuwe website moet nog dit jaar het levenslicht zien!

Disclaimer
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website MusicInControl.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Door het bezoeken van deze website gaat de bezoeker akkoord met deze voorwaarden.

MusicInControl.nl besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Aan de inhoud van deze website kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. MusicInControl.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aangeboden links
Wanneer MusicInControl.nl links naar internetpagina’s van derden aanbiedt, betekent dit niet dat MusicInControl.nl verantwoordelijk gehouden kan worden voor de op deze internetpagina’s aangeboden producten en/of diensten. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. MusicInControl.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van dergelijke internetpagina’s. De betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetpagina’s is door MusicInControl.nl niet altijd geverifieerd. MusicInControl.nl vrijwaart zich expliciet van alle juridische aansprakelijkheid en de daar mogelijk uit voortvloeiende consequenties.

Bezoekers moeten zich ervan bewust zijn dat het downloaden van muziek wettelijk toegestaan is zolang deze voor persoonlijke doeleinden gebruikt wordt. Links naar internetpagina’s waarop bestanden te downloaden zijn worden bij ons aangeleverd door derden. MusicInControl.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de acties van deze personen.

Winacties
Bij winacties krijgen alleen de winnaars per email bericht. Door deelnemers opgestuurde persoonsgegevens worden doorgestuurd aan de faciliterende organisatie.

Aanbeveling
MusicInControl.nl beveelt een ieder aan om gedownloade muziek altijd als middel te gebruiken om te kunnen oordelen of het je waard is om de muziek aan te schaffen. Indien dit het geval is, schroom dan ook niet om dit daadwerkelijk te doen. Zo draag je je steentje bij om het voor de artiesten mogelijk te maken hun werk voort te zetten.

Wijzigingen

MusicInControl.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Het is daarom verstandig om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Vragen en/of opmerkingen

Voor vragen, opmerkingen en/of meer informatie, onder andere met betrekking tot deze disclaimer verwijs ik u naar de contactpagina.